TU Delft
     

Noteer het functievoorschrift in parametervorm, en geef van iedere parameter aan of deze positief dan wel negatief is.
Karakteriseer het gedrag voor t ≪ 0 en voor t ≫ 0.